قالب فروش دوره و فایل و آموزش آنلاین استادیار Studiare با ویدئو نسخه 12.8.1
قیمت اصلی ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال است.